ماژول فریم داخلی DNN IFrame

با استفاده از ماژول فریم داخلی می توان محتوای سایر صفحات یا وب سایت ها را در یک صفحه درون پورتال نمایش داد.

آخرین نسخه ارائه شده نسخه 4.4.0 می باشد که بصورت کامل بومی شده است.

قیمت نسخه بومی شده: 12900 تومان

برای سفارش با آدرس پست الکترونیک info@dnnexpert.net تماس حاصل فرمایید.

هر نسخه شامل پشتیبانی رایگان به مدت 3ماه می باشد