ماژول تقویم روز DNN Events

با استفاده از ماژول تقویم روز می توان رخدادها، رویدادها و همایش های مختلف را در یک تقویم نمایش داد. همچنین امکان ثبت درخواست شرکت در همایش ها نیز امکان پذیر می باشد.

آخرین نسخه ارائه شده نسخه 6.2.0 می باشد که بصورت کامل بومی شده است.

قیمت نسخه بومی شده: 16900 تومان

برای سفارش با آدرس پست الکترونیک info@dnnexpert.net تماس حاصل فرمایید.

هر نسخه شامل پشتیبانی رایگان به مدت 3ماه می باشد