تغییرات دی ان ان (دات نت نیوک) نسخه 7.3.1

 • لیست تغییرات نسخه و خطاهای برطرف شده
 • تغییرات مهم
 • بروزرسانی تابع jQuery.RequestRegistration به منظور درج کتابخانه jquery-migrate
 • added back missing API methods to preserve binary compatibility
 • استفاده از نسخه جدید کامپوننت 51Degrees
 • خطای حساسیت به کوچک/بزرگی حروف اسامی سرور در سیستم زمانبند
 • درج فایل portal.css بصورت پیش فرض برای پشتیبانی از نسخه های قدیمی
 • بازگشت به نسخه قبلی کتابخانه SharpZipLib برای پشتیبانی از نسخه های قدیمی
 • امکان افزودن نقش های اضافی در جدول دسترسی ها
 • خظای چیدمان در صفحه پروفایل کاربران
 • خطا در کتابخانه Knockout در زمان نصب نسخه بروزرسانی
 • خطا در زمان ایجاد صفحات جدید در برخی حالات