لیست برخی از وب سایت های استفاده کننده از دی ان ان (دات نت نیوک) فارسی ارائه شده توسط مرجع متخصصین دی ان ان

  • سازمان های دولتی و موسسات وابسته
  • شرکت های خصوصی
  • وب سایت اشخاص
  • سایر موارد